ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 59.05บาท/กก. สงขลา 58.80บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 59.05บาท/กก. สงขลา 58.80บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

    ชนิด    (บาท/กก.)        เดือนสิงหาคม 2564     เดือนกันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน                กรุงเทพฯ   สงขลา        กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                             59.05     58.80        59.25     59.00

ชั้น 2                             58.45     58.20        58.65     58.40

ชั้น 3                             57.90     57.65        58.10     57.85

ชั้น 4                             57.60     57.35        57.80     57.55

ชั้น 5                             57.15     56.90        57.35     57.10

ยางแท่ง

STR5L                         52.00      51.75        52.20     51.95

STR20                         52.90      52.65        53.10     52.85

น้ำยางข้น 60%             37.65       37.40        37.85     37.60

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

162677432035