'กทม.' ยืนยันได้รับ 'วัคซีนโควิด-19' เพียง 5 แสนโดส เร่งฉีดให้ผู้สูงอายุ

'กทม.' ยืนยันได้รับ 'วัคซีนโควิด-19' เพียง 5 แสนโดส เร่งฉีดให้ผู้สูงอายุ

'กทม.' ยืนยันได้รับการจัดสรร 'วัคซีนโควิด-19' จำนวนเพียง 500,000 โดส เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 เร่งฉีดให้ 'ผู้สูงอายุ' กทม. ผ่าน 'ไทยร่วมใจ' หลังจากมีกระแสข่าว กทม. มีวัคซีนที่ยังไม่ได้ฉีดอีกกว่า 1.3 ล้านโดส

วันนี้ (20 ก.ค. 64) นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึง กรณีมีข่าว กทม.ยังมีวัคซีนโควิด-19 ที่ยังไม่ได้ฉีดอีก 1.3 ล้านโดส ว่า กทม.ยืนยันได้รับการจัดสรร วัคซีนโควิด-19 จำนวนเพียง 500,000 โดส เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 โดยเร่งนำมาฉีดให้แก่ ผู้สูงอายุ ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.64

162676934116

 

เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง ซึ่งได้เปิดรับลงทะเบียนผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 เป็นต้นไป และเริ่มฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 19 ก.ค.64 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด กทม.จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 ก.ค.2504) สัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมายังสถานที่ฉีดวัคซีนได้ ลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่บัดนี้

162676934118