'แบงก์กรุงเทพ'แนะเร่งเยียวยาบรรเทาความเดือดการดำรงชีพ รับ'วิกฤติโควิด'

'แบงก์กรุงเทพ'แนะเร่งเยียวยาบรรเทาความเดือดการดำรงชีพ รับ'วิกฤติโควิด'

ธนาคารกรุงเทพ ชี้การแพร่ระบาดของโควิด-19ในระยะต่อไปยังเป็นเรื่องที่คาดการณ์ค่อนข้างยาก แนะเร่งเยียวยาบรรเทาความเดือดการดำรงชีพย้ำเดินหน้าดูแลสวัสดิภาพ-ความปลอดภัยลูกค้า-พนักงาน ร่วมขับเคลื่อนประเทศพ้นวิกฤติ

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ในระยะต่อไปยังเป็นเรื่องที่คาดการณ์ค่อนข้างยาก แต่เชื่อว่าทุกคนคาดหวังว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐได้ดำเนินการอยู่ในระยะนี้น่าจะช่วยบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดได้บ้างพอสมควร ขณะที่ทั้งภาคเอกชนรวมถึงประชาชนต่างให้ความร่วมมือในการงดเว้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายด้าน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ

ขณะเดียวกัน ได้เห็นความพยายามที่จะชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงานที่ต้องหยุดงานในช่วงนี้ ซึ่งแม้จะไม่ได้ชดเชยเต็มจำนวน แต่เชื่อว่าจะสามารถบรรเทาผลกระทบได้ระดับหนึ่ง ในวิกฤติความยากลำบากที่ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพยังคงมีอยู่ ซึ่งทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีกำลังซื้อลดลงอย่างมากในระยะสั้น แนวทางดำเนินการที่สำคัญสำหรับการเบิกจ่ายเงินชดเชยจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่อง เพราะที่ผ่านมาหลายคนน่าจะต้องนำเงินสำรองออกมาใช้จ่ายกันมากพอสมควรแล้ว คงไม่สามารถรอได้นานนัก

 

ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ ‘เพื่อนคู่คิด’ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และประชาชนเป็นสำคัญ เข้าใจถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในขณะนี้ และพร้อมอยู่เคียงข้างลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมเผชิญและก้าวผ่านทุกวิกฤติไปด้วยกัน โดยภารกิจหลักที่ธนาคารให้ความสำคัญดำเนินการควบคู่ คือการดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ได้เร่งดำเนินการเรื่องการจัดหาวัคซีนและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พนักงานเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุด ทั้งวัคซีนที่จัดสรรโดยภาครัฐผ่านการลงทะเบียนช่องทางต่าง ๆ

รวมถึงได้พยายามจัดซื้อจากแหล่งอื่น ๆ เช่น วัคซีนซิโนฟาร์ม ที่จัดหาผ่านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้องค์กรต่าง ๆ เป็นวัคซีนทางเลือก โดยธนาคารจัดสรรตามแนวทางให้ความสำคัญกับกลุ่มพนักงานที่มีความจำเป็นและความเสี่ยงสูงเป็นลำดับแรก เช่น กลุ่มพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการและติดต่อลูกค้าโดยตรง หรือกลุ่มที่มีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ

ขณะเดียวกัน ธนาคารยังคงดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

นายทวีลาภ กล่าวว่า สำหรับโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความพยายามที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่ชะงักพร้อมไปกับมาตรการควบคุมปัญหาการแพร่ระบาด ซึ่งคงไม่สามารถตอบได้ในทันทีว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่

แต่แนวคิดเรื่องแซนด์บ็อกซ์ก็ช่วยให้เราได้ทดลองทำอะไรบางอย่างในบริบทแวดล้อมที่จำกัด ซึ่งต้องมีวิธีการประเมินวัดผลอย่างรวดเร็ว และเตรียมแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ จากนั้นเราน่าจะเห็นแนวทางหรือมาตรการเพิ่มเติมที่ชัดเจนและได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหา

 ส่วนมาตรการเปิดประเทศใน 120 วัน น่าจะเป็นความพยายามสื่อสารเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา เห็นเป้าหมายปลายทางร่วมกันและหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ซึ่งยังคงต้องรอดูแนวทางหรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมว่าจะไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างไร