ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 60.85บาท/กก. สงขลา 60.60บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 60.85บาท/กก. สงขลา 60.60บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

    ชนิด    (บาท/กก.)        เดือนสิงหาคม 2564      เดือนกันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน                กรุงเทพฯ    สงขลา        กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                              60.85     60.60         61.05    60.80

ชั้น 2                              60.25     60.00         60.45    60.20

ชั้น 3                              59.70     59.45         59.90    59.65

ชั้น 4                              59.40     59.15         59.60    59.35

ชั้น 5                              58.95     58.70         59.15    58.90

ยางแท่ง

STR5L                          53.50     53.25         53.70    53.45

STR20                          53.65     53.40         53.85    53.60

น้ำยางข้น 60%               38.60     38.35         38.80    38.55

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

162669089014