เชียงใหม่คุมเข้ม! ห้ามรวมกลุ่มเกิน 50 คน เหตุโควิดระบาดสูงขึ้น

เชียงใหม่คุมเข้ม! ห้ามรวมกลุ่มเกิน 50 คน เหตุโควิดระบาดสูงขึ้น

คณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่คุมเข้ม ออกคำสั่งห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน เหตุมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ลักษณะเป็นกลุ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย้ำร้านอาหาร-ผู้ใช้บริการ ห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหลัง 21.00 น.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวระสโควิด-19 ในลักษณะเป็นกลุ่มมีเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564

เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เนื่องจากพบการนำเข้าของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง การควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องการจัดงานประเพณีนิยม หรือกิจกรรมรวมกลุ่มให้จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน

162649498349

เว้นแต่มีความจำเป็นต้องยื่นเหตุผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หากฝ่าฝืนคำสั่ง มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2564

นอกจากนั้นขอเน้นย้ำเรื่องคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง สำหรับร้านอาหาร ที่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดื่มในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. และให้ปิดร้านเวลา 22.30 น.

ส่วนร้านทุกประเภท สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในเวลา 11.00-14.00 น. และ เวลา 17.00-21.00 น. โดยเริ่มกำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

162649513779

และจากการออกคำสั่งที่มีผลบังคับใช้เฉพาะร้านอาหารและร้านค้าทั่วไป แต่ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้บริการทำให้ยังคงพบการฝ่าฝืนคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงออกคำสั่งเพิ่มเติม เรื่องมาตรการควบคุมส่วนบุคคลในการบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและบริเวณต่อเนื่อง หากพบฝ่าฝืนเกินก่าเวลา 21.00 น. มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่ 5-31 กรกฏาคม 2564

อย่างไรก็ตามทางชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มงวดในการออกตรวจสอบในแต่ละพื้นที่ ที่ผ่านมาสามารถจับกุมร้านอาหารและผู้ใช้บริการได้ประมาณ 50 ราย โดยนำตัวส่งดำเนินคดีทั้งหมด

จากการทำงานอย่างเข้มงวดตามมาตรการคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อ ทำให้พบการกระทำผิดน้อยลง ซึ่งการดำเนินการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้

162649513332

162649513537