คลังสั่งแบงก์รัฐพักหนี้ทั้งกระดาน

คลังสั่งแบงก์รัฐพักหนี้ทั้งกระดาน

คลังขานรับนโยบายรัฐบาล สั่งแบงก์รัฐพิจารณาพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยทั้งกระดาน โดยมอบหมายให้สศค.หารือร่วมแบงก์รัฐในการดำเนินการ ขณะที่ เตรียมขอความร่วมมือนนอนแบงก์ผ่อนปรนเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยกรณีคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้อย่างจริงจังว่า เรื่องนี้ ตนได้ให้นโยบายกับผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและผู้บริหารแบงก์รัฐต่างๆไปแล้วว่า จะต้องหามาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ทุกราย ไม่ใช่ช่วยเหลือเฉพาะบางรายเท่านั้น

“ผมได้ให้นโยบายในหลักการไปแล้วว่า การช่วยเหลือลูกหนี้นั้น จะต้องเข้าไปช่วยทุกคน ไม่ใช่ดำเนินการเฉพาะราย ฉะนั้น ทางสศค.กับแบงก์รัฐต่างๆจะต้องไปพิจารณามาตรการช่วยเหลือ ก็ดูว่า จะทำได้มากน้อยแค่ไหน”

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ไม่กี่สัปดาห์ ทางกระทรวงการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว โดยแบงก์รัฐได้ดำเนินการตามคำแนะนำของธปท.ในการช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะในรายที่ได้รับความเดือดร้อนเท่านั้น แต่ในรอบนี้ เราจะให้ความช่วยเหลือแบบทั้งพอร์ต


"รอบที่แล้วเราให้พักหนี้และลดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือจนถึงสิ้นปี แต่พิจารณาเป็นรายๆ แต่รอบนี้ เราจะให้คลอบคลุมลูกหนี้ัทั้งหมด"

สำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่อยู่ในนอนแบงก์หรือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นั้น ทางกระทรวงการคลังจะขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าวว่า ควรให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ แต่คงไม่สามารถไปบังคับให้ดำเนินการได้ เนื่องจาก ผู้ประกอบการดังกล่าวเป็นภาคเอกชน ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวไปบ้างแล้ว

ส่วนการเปิดสายด่วนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มลูกหนี้นั้น ทางสศค.ก็มีสายด่วนเพื่อรองรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว แต่นับจากนี้ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือลูกหนี้ได้รับรู้มากยิ่งขึ้น

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินพักหนี้แบงก์รัฐ