กต. เผย ยอดออกเอกสาร COE ต่างชาติเที่ยว 'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์'

กต. เผย ยอดออกเอกสาร COE ต่างชาติเที่ยว 'ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์'

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผย นทท. เที่ยวภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จนถึงวันนี้ 2,244 คน ยืนยันคัดกรองเพื่อพิจารณาออกเอกสารเข้มงวด

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการของกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการออกหนังสือรับรอง การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร (Certificate of Entry: COE) ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่า ในระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม2564  มีผู้สนใจลงทะเบียนขอ COE ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนบ็อกซ์ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลกแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 12,356 ราย ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

กระทรวงการต่างประเทศได้อนุมัติออก COE ให้แล้ว 5,652 ราย ทั้งนี้มีผู้ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 592 คน และรอยื่นเอกสารประกอบเพิ่มเติมอีก 6,110 คนระหว่างวันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2564 มีผู้เดินทางเข้าภูเก็ต ภายใต้โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จำนวนทั้งสิ้น 2,244 คนโดยเมื่อวานนี้ (7 ก.ค.) มีผู้เดินทางเข้าภูเก็ต โดยเที่ยวบินจากกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ และจากกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล จำนวน 295 ราย และจะมีเดินทางเข้ามาเพิ่มอีก 718 คน ระหว่างวันที่  8 - 9 กรกฎาคม

162574063648

ล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ปรับเพิ่มรายชื่อประเทศ/พื้นที่ ต้นทางที่ได้รับอนุญาตให้เข้าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์อีก 2  ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่นและอุซเบกิสถานรวมเป็นทั้งสิ้น 68 ประเทศ/พื้นที่ เพื่อให้กระบวนการคัดกรองผู้เดินทางที่สนามบินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทีมเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางไปประจำที่ ท่าอากาศยานภูเก็ตเพิ่มเติม นอกเหนือจากทีมของสำนักหนังสือเดินทาง จ. ภูเก็ต เพื่อประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ COE ต่อไป