ก้าวไกล จี้ถอนร่างรธน. อ้างขัดหลักการ-เสี่ยงขัดกฎหมาย

ก้าวไกล จี้ถอนร่างรธน. อ้างขัดหลักการ-เสี่ยงขัดกฎหมาย

ก้าวไกล จี้ถอนร่างรธน. อ้างขัดหลักการ-เสี่ยงขัดกฎหมาย

นายธีรัจชัย​ พันธุมาศ​ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จะสามารถแก้ไขมาตราอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในร่างนี้ได้หรือไม่ ว่า เนื่องจากร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ระบุไว้เพียงแก้ไขมาตรา 83 และ 91 ซึ่งแตกต่างจากร่างของพรรคเพื่อไทยและพรคคพลังประชารัฐ ที่มีการแก้ไขทั้งระบบ โดยในที่ประชุมกรรมาธิการ (กมธ.) เห็นว่าสามารถแก้ไขมาตราอื่นได้ โดยยกข้อบังคับข้อที่ 124 ที่ระบุว่า การแปรญัตติโดยปกติต้องแปรรายมาตรา เพิ่มมาตราใหม่หรือแก้มาตราเดิมโดยไม่ขัดต่อหลักการ ซึ่ง กมธ.ส่วนหนึ่งเห็นด้วย

ทั้งนี้ กมธ. อีกส่วนโดยเฉพาะพรรคก้าวไกล ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ขัดต่อหลักการ โดยเฉพาะตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อที่ 114 ที่ระบุว่า ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องแบ่งเป็นมาตรา และต้องมีบันทึกประกอบด้วย วรรคสอง ระบุว่าหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้กำหนดไว้โดยชัดแจ้ง ดังนั้นร่างของพรรคประชาธิปัตย์ ที่แก้เพียง 2 มาตรา ไม่ได้ระบุให้แก้ทั้งระบบเลือกตั้ง ฉะนั้นร่างนี้ไม่สมบูรณ์ การที่ไม่สมบูรณ์แต่ยังดันทุรังที่จะแก้ไขทั้งระบบ มองว่า เป็นการดึงดันเพื่อให้ร่างนี้ผ่านได้ และฝืนหลักการของกฎหมายที่จะทำให้ได้ 

“การแก้ดังกล่าวเป็นการแก้เพื่อพรรคการเมืองขนาดใหญ่ โดยพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้าจะทำ ควรให้รัฐสภาตัดสิน ถ้าจะให้ดีควรถอนร่างออกไป แล้วไปทำร่างใหม่ให้สมบูรณ์ หรือไม่ก็ควรแก้แค่ระบบเลือกตั้ง แต่ควรแก้ทั้งฉบับเพื่อวางรากฐานใหม่” นายธีรัจชัย กล่าว