'ฝ่ายค้าน' จ่อถกยื่นซักฟอกสัปดาห์หน้า ยันอภิปรายแบบลงมติ

'ฝ่ายค้าน' จ่อถกยื่นซักฟอกสัปดาห์หน้า ยันอภิปรายแบบลงมติ

'สุทิน' เผย พรรคร่วมฝ่ายค้านจ่อถกยื่นซักฟอกสัปดาห์หน้า ยันอภิปรายแบบลงมติ

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า การยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบลงมติตามมาตรา 151 นั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายสุทิน ยืนยันว่า ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแบบลงมติ เพราะเมื่อดูจากสถานการณ์การบริหารของรัฐบาลวันนี้ และเมื่อดูจากระดับความรุนแรงแล้ว หากวันนี้ไม่ทำอะไรเลย ฝ่ายค้านจะกลายเป็นฝ่ายที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเอง 

ดังนั้น จะวางเฉยไม่ได้ ซึ่งคาดว่าจะได้ประชุมร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้าน เพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในสัปดาห์หน้า