เพื่อไทย ล็อกเป้าแปรญัติ'บัตรสองใบ'

เพื่อไทย ล็อกเป้าแปรญัติ'บัตรสองใบ'

เพื่อไทย ล็อกเป้าแปรญัติ'บัตรสองใบ' ปชป.ยัน ข้อบังคับประชุมสภาเปิดช่องแก้มาตราที่เกี่ยวข้อง

 นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปพรรคร่วมฝ่ายค้าน กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนัดแรกวันนี้ ว่า จะเป็นการพิจารณาภาพรวมจัดโครงสร้าง เลือกตำแหน่งสำคัญ รวมถึงนัดหมายวางระบบการทำงาน

ส่วนประเด็นการแก้ไขบัตรเลือกตั้งเป็น 2 ใบนั้นในส่วนของพรรคเพื่อไทย จะเสนอแปรญัตติให้เป็นไปตามร่างของพรรคเพื่อไทยให้มากที่สุด เพราะต้องยอมรับว่าร่างที่ผ่านการพิจารณามานี้ไม่สมบูรณ์ แต่การไม่สมบูรณ์นั้นก็จะต้องพิจารณาว่ามีช่องทางใดที่จะทำให้ร่างสมบูรณ์ได้หรือไม่ โดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็ได้มีการเตรียมแปรญัตติไว้อยู่แล้ว ได้มีการยกร่างการแปรญัตติไว้แล้วด้วย

ส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าร่างที่ผ่านการพิจารณามา 2 มาตรา มีความเกี่ยวโยงกับอีกหลายมาตรานั้น นายสุทิน กล่าวว่า ขณะนี้มีความเห็นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งบอกว่าสามารถทำได้ด้วยการใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 124 ส่วนอีกฝ่ายมองว่าไม่สามารถทำได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องมีการพิจารณากันในวันนี้ด้วย

 นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ที่ยืนยันว่ากรณีนี้สามารถใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่ 124 เพื่อพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวโยงกับ 2 มาตราที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอได้ และที่ผ่านมาก็มีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องนี้ไว้แล้วด้วย ส่วนที่มีบางพรรคจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่าเป็นสิทธิที่สามารถกระทำได้