'คนละครึ่งเฟส3' บริหารเงินใช้จ่ายยังไง ไม่ให้เสียสิทธิ์ ?

'คนละครึ่งเฟส3' บริหารเงินใช้จ่ายยังไง ไม่ให้เสียสิทธิ์ ?

ทำความเข้าใจกติกาใช้เงิน "คนละครึ่งเฟส3" และทริคในการบริหารจัดการสิทธิ์ใช้เงิน 3,000 บาทผ่าน "เป๋าตัง" ให้ไม่เสียสิทธิ์เงินใช้เงินที่เหลือ เพราะหมดเขตใช้จ่ายเงิน

"คนละครึ่งเฟส3" เปิดให้ใช้จ่ายได้แล้วตั้งแต่ 1 ก.ค. 64 โดยเงินที่โอนเข้าให้ใช้จ่ายในรอบแรกวงเงิน 1,500 บาท จะสามารถใช้จ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา 3 เดือน คือ ก.ค.-ก.ย. 64 ส่วนวงเงินรอบที่สองอีก 1,500 บาท จะสามารถใช้จ่ายเงินได้ภายในระยะเวลา ต.ค.-ธ.ค. 64

  •  ใช้เงินแต่ละวันไม่ครบ 150 บาท ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ ? 

ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายเงินได้วันละไม่เกิน 150 บาทต่อวัน (รัฐจ่าย 150 บาท ประชาชน 150 บาท) หากใช้ในแต่ละวันไม่ครบจำนวน 150 บาท สามารถทบมาใช้ในวันอื่นๆ ได้ จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ

  •  ใช้เงินรอบแรกไม่หมด ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ ? 

ทั้งนี้ หลายคนกังวลว่าในแต่ละวันใช้เงินไม่ถึง 150 บาท และอาจเสียสิทธิ์ไปฟรีๆ จึงเร่งใช้จ่ายให้หมดตั้งแต่รอบแรก แต่ความเป็นจริงแล้วคนละครึ่งเฟส 3 สามารถสะสมไว้ใช้หลังการโอนเงินรอบที่ 2 (เดือน ต.ค.) ได้ด้วย และสามารถใช้เงินที่เหลือตลอดเวลาระยะเวลาของโครงการหรือภายในวันที่ ธ.ค. 64 

เพียงแต่ผู้ใช้สิทธิต้องบริหารจัดการให้จำนวนเงินที่เหลือหมดลงก่อนสิ้นสุดโครงการ เพื่อให้ไม่ถูกติดสิทธิ์การใช้เงินไปฟรีๆ หลังจบโครงการนั่นเอง

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 02-111-1122 ตลอด 24 ชม.

162523180110

ที่มา: คนละครึ่ง