ข้าวขาว 5% 1230-1270 บาท/100กก.

ข้าวขาว 5% 1230-1270 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                  ชนิดข้าว                              บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                            -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                   -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                2200-2300

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)          1920-2100

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                            1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                        1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)

      (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                   1750-1800

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                        1120

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                     -

ข้าวขาว 5%                                          1230-1270

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                1100-1150

ปลายข้าวขาวซีวัน                                      1000-1030

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                     9.70-10.15

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162435671383

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจข้าวขาว 5%