'ไทยสร้างไทย'ย้ำจุดยืน'แก้รธน.' ไม่ทรยศ ปชช. ร่างใหม่ทั้งฉบับโดย ส.ส.ร.

'ไทยสร้างไทย'ย้ำจุดยืน'แก้รธน.' ไม่ทรยศ ปชช. ร่างใหม่ทั้งฉบับโดย ส.ส.ร.

"ไทยสร้างไทย" แถลงจุดยืน "แก้รธน." ย้ำไม่ทรยศ ปชช. ทวงคำมั่นสัญญาทุกพรรค คืนอำนาจปชช. ร่างใหม่ทั้งฉบับ ผ่าน ส.ส.ร. พร้อมให้ออกแบบจำนวนส.ส. ระบบเลือกตั้ง ชี้ ไม่ควรให้ พรรคการเมืองที่มีส่วนได้เสีย ร่วมตัดสินใจ ยัน ส่งส.ส. ครบทุกเขตทั่วประเทศ

ที่ทำการชั่วคราว พรรคไทยสร้างไทย .ลาดปลาเค้า 60 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยแกนนำพรรค ร่วมแถลงจุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยในการเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยยืนยันว่าวิกฤติของประเทศเกิดขึ้นจากการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดเผด็จการ ดังนั้นทางออกเดียวที่จะออกจากวิกฤตินี้คือให้ประชาชนเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญของตนเอง จุดยืนของพรรคคือไม่ทรยศประชาชน และยังคงเดินหน้าคืนอำนาจให้กับประชาชน พร้อมทวงคำมั่นสัญญาจากทุกพรรคการเมืองที่ให้ไว้กับประชาชนว่าจะให้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หากทุกพรรคจริงใจก็ขอให้ไปทำประชามติ เพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเขียนรัฐธรรมนูญ

ขณะที่นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ กล่าวว่ารัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ควรได้รับการแก้ไขทั้งฉบับเพื่อวางโครงสร้างใหม่  ส่วนจํานวน .. ที่ผ่านมามีความหลากหลายตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเลือกตั้งแบบปี 60 เพิ่งใช้ได้ครั้งเดียวก็ไม่เอาอีกแล้วหรือ การกลับไปใช้แบบรัฐธรรมนูญ 2540 หรือ 2550 ซึ่งคณะรัฐประหารบอกว่าไม่ดีเพราะระบบการเลือกตั้งถูกมองว่าเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมือง วิธีการแก้ปัญหาที่ดีจึงไม่ควรให้พรรคการเมืองที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ตัดสินใจ และทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือการคืนอํานาจให้ประชาชนไปจัดทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ซึ่งรวมถึงการออกแบบจํานวน .. และระบบการเลือกตั้งใหม่ที่ผ่านการรับหลักการแก้ไขมาตรา 256 ถูกโหวตคว่ำในวาระ 3 จึงไม่มีเหตุผลที่พรรคพลังประชารัฐ จะเสนอร่างญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีบัตร 2 ใบ ที่ตัวเองเคยลงมติไม่รับหลักการมาแล้วอีกครั้ง ควรนําเรื่องนี้ไปให้ประชาชนพิจารณามากกว่า

นายวัฒนา เมืองสุข ประธานคณะกรรมการกฎหมายและการเมือง กล่าวว่า สิ่งที่ดีที่สุดในการขจัดความขัดแย้งนี้คือควรโยนให้ประชาชนเป็นคนเลือกเป็นคนสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาเอง

ขณะที่ นายพงศกร อรรณนพพร ประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยพร้อมที่จะส่ง ..ลงเลือกตั้ง 350 เขตทั่วประเทศแน่นอน ไม่ว่ากติกาการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรก็ตาม และมั่นใจว่าประชาชนคงจะเลือกพรรคไทยสร้างไทยเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของประเทศในตอนนี้

สำหรับประเด็นการแก้ไขระบบการเลือกตั้งเป็นบัตรสองใบและการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่เป็นเขต400 คน และบัญชีรายชื่อ 100 คน

(1)  รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ถูกออกแบบมาเพื่อสืบทอดอํานาจเผด็จการ โครงสร้างทางการเมืองที่ถูก วางไว้จึงมีปัญหาในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการเข้าสู่อํานาจทางการเมือง องค์กรที่ใช้อํานาจ วิธีการใช้อํานาจและการตรวจสอบ เป็นต้น ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 จึงควรได้รับการแก้ไข ทั้งฉบับเพื่อวางโครงสร้างใหม่

(2)  ส่วนจํานวน .. ที่ผ่านมามีความหลากหลายตามรัฐธรรมนูญ เช่น รัฐธรรมนูญ 40 กําหนดจํานวน .. เขตและบัญชีรายชื่อเป็น 400/100 รัฐธรรมนูญ 2550 กําหนดเป็น 375/125 และรัฐธรรมนูญ 2560 กําหนดเป็น 350/150 การกลับไปใช้เขตเลือกตั้ง 400 เขตจึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการจัดเขตเลือกตั้งใหม่ ถ้าองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้ไม่เป็นกลางเพราะมาจากเผด็จการก็จะแบ่งเขตให้พวกตนได้เปรียบ และเมื่อ ไม่มีการกําหนดซึ่งคะแนนความนิยม (Popular vote) ที่ได้รับต้องสัมพันธ์กับที่นั่งที่จะพึงได้ ก็แปลว่ารัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ฤชุพันธ์ุ ที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพื่อไม่ให้คะแนนเสียงที่พรรคการเมืองได้รับ แต่ไม่ได้ ..เขตไม่เสียไป เอาไปคํานวณ.. บัญชีรายชื่อได้เพื่อความเป็นธรรม หลักการเหล่านี้ เพิ่งใช้ได้ครั้งเดียวก็ไม่เอาอีกแล้วหรือและกลับไปใช้แบบรัฐธรรมนูญ 2540, 2550 ซึ่งคณะรัฐประหารบอกว่าไม่ดี

(3)  เมื่อระบบการเลือกตั้งถูกมองว่าเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบของพรรคการเมืองบางระบบถูกมองว่าเป็นประโยชน์กับพรรคใหญ่ บางระบบเป็นประโยชน์กับพรรคเล็ก จึงเกิดประเด็นโต้เถียง ในเรื่องนี้ขึ้นและจะนําไปสู่ความขัดแย้ง วิธีการแก้ปัญหาที่ดีจึงไม่ควรให้พรรคการเมืองที่เป็นผู้มี ส่วนได้เสียเป็นคนตัดสินใจ

(4)  ทางออกที่ดีที่สุดในเรื่องนี้คือการคืนอํานาจให้ประชาชนไปจัดทําร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ จะรวมถึงการออกแบบจํานวน .. และระบบการเลือกตั้งใหม่ที่ประชาชนเห็นว่าเหมาะสมจะมีความเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ เพราะเป็นการออกแบบและกําหนดมาจากเจ้าของอํานาจ คือประชาชน หากจะแก้ไขเพียงประเด็นวิธีการเลือกตั้งและจํานวน .. เพียงอย่างเดียวนอกจากประชาชนไม่ได้ประโยชน์ด้วยแล้ว ยังอาจจะทําให้พรรคใหญ่ที่ได้ประโยชน์ไปแล้วไม่สนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทําให้ประชาชนเสียหาย ทุกพรรคจึงควรสนับสนุนการแก้รัฐธรรมนูญแบบ ... มากกว่าจะแยกไปทํารายประเด็น

(5)  ก่อนหน้านี้พรรคร่วมฝ่ายค้านเคยเสนอญัตติขอแก้ไขระบบการเลือกตั้งเป็นแบบบัตรสองใบมาครั้ง หนึ่งแล้ว โดยเสนอมารวม5ญัตติพร้อมกับการแก้ไขมาตรา256โดยการตั้ง ... แต่ร่างแก้ไข อีก 4 ฉบับ ถูกพรรคฝ่ายรัฐบาลและ .. ลงมติไม่รับหลักการทั้งหมดยกเว้นร่างแก้ไขมาตรา 256 ขอตั้ง ... ที่ผ่านการรับหลักการแต่ถูกโหวตคว่ำในวาระ 3 จึงไม่มีเหตุผลที่พรรคพลังประชารัฐ จะเสนอร่างญัตติของแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีบัตร 2 ใบ ที่ตัวเองเคยลงมติไม่รับหลักการมาแล้ว อีกครั้ง ควรนําเรื่องนี้ไปให้ประชาชนพิจารณามากกว่า