'กองทุน-ต่างชาติ' พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 5.3 พันล้าน

'กองทุน-ต่างชาติ' พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 5.3 พันล้าน

"กองทุน-ต่างชาติ" พร้อมใจขายหุ้น 5.3 พันล้าน กดดันยอดสะสมของต่างชาติเดือน มิ.ย.พลิกเป็นขายสุทธิ 3.2 พันล้าน ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิสะสม 6.9 หมื่นล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 21 มิ.ย.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ 2,022.07 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 411.48 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 3,244.39 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 4,854.98 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 มิ.ย. กองทุน ขายสุทธิ 3,164.96 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 2,776.31 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 3,183.32 ล้านบาท และรายย่อย ขายสุทธิ 3,571.97 ล้านบาท

ส่วนมูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 มิ.ย. กองทุน ขายสุทธิ 39,801.32 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 4,946.70 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 69,397.47 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 104,252.10 ล้านบาท