'กรมทางหลวง' ลุยถนนเชื่อมการค้าชายแดนภาคอีสาน เปิดใช้ พ.ค.65

'กรมทางหลวง' ลุยถนนเชื่อมการค้าชายแดนภาคอีสาน เปิดใช้ พ.ค.65

กรมทางหลวงเผยคืบหน้าลงทุนแตะ 1.4 พันล้าน ขยายทางสาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม แล้วเสร็จกว่า 70% คาดเปิดใช้ พ.ค.2565 หนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ทล.ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงเพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง โดยมีความคืบหน้าการลงทุนงบประมาณเกือบ 1.4 พันล้านบาท ก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย – อ.ท่าอุเทน ระยะทาง 30.48 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม แล้วเสร็จไปกว่า 70% คาดจะแล้วเสร็จในเดือน พ.ค.2565 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย – อุบลราชธานี)  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวงตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่าง อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน พ.พะทาย – อ.ท่าอุเทน  และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2032 (ท่าดอกแก้ว -  ศรีสงคราม) ไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

162426568754

โดยกรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวขึ้น มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.255+000  และสิ้นสุดที่ กม.284+910 ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raise Median) พร้อมปลูกหญ้าบนเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 10  แห่ง จุดกลับรถบนสะพาน 7 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 7 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 26 แห่ง  พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

162426570617

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับความเจริญของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ