ข้าวขาว 5% 1250-1280 บาท/100กก.

ข้าวขาว 5% 1250-1280 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                        ชนิดข้าว                                   บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                        -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                               -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                          2200-2300

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)                     1950-2200

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                       1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                                   1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

     (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                                 1750-1800

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                                  1120

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                                 -

ข้าวขาว 5%                                                      1250-1280

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                            1100-1150

ปลายข้าวขาวซีวัน                                                 1000-1050

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                                9.70-10.00

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162401165059

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจข้าวขาว 5%