ข้าวขาว 5% 1260-1300 บาท/100กก.

ข้าวขาว 5% 1260-1300 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                 ชนิดข้าว                                     บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                   -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                          -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                    2200-2300

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)               1950-2200

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                                 1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                                 1250

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)    

  (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                            1750-1800

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                              1150

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                            -           

ข้าวขาว 5%                                                1260-1300

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                       1100-1150

ปลายข้าวขาวซีวัน                                            1000-1050

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                           9.70-10.00

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162392191663

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจข้าวขาว 5%