'12ส.ส.ชทพ.' นัดหารือพรุ่งนี้ ก่อนเคาะ หนุนญัตติแก้รัฐธรรมนูญ พรรคร่วมหรือไม่

'12ส.ส.ชทพ.' นัดหารือพรุ่งนี้  ก่อนเคาะ หนุนญัตติแก้รัฐธรรมนูญ พรรคร่วมหรือไม่

"นิกร" เผย 12ส.ส.ชทพ. ยังไม่เคาะหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วม 7 ฉบับหรือไม่ รอหารือพรุ่งนี้

       นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า ในวันที่ 16 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ส.ส.ของพรรคทั้ง 12 คนจะนัดหารือต่อประเด็นการสนับสนุนญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมรัฐบาล ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคชาติไทยพัฒนา หลังจากที่ขณะนี้มีญัตติที่เตรียมเสนอไว้ทั้งหมด 7 ฉบับ แบ่งเป็นของพรรคประชาธิปัตย์ 6 ฉบับ อาทิ การแก้ระบบเลือกตั้ง, ตัดอำนาจส.ว. ร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี, กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น เป็นต้น  และ ของพรรคภูมิใจไทย 1 ฉบับ ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ การสร้างหลักประกันด้านเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ และโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็ดีตนตอบไม่ได้ว่า 12 ส.ส.ของพรรคจะร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติใดญัตติหนึ่งหรือทั้งหมดหรือไม่  เพราะเป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคล 

       นายนิกร กล่าวด้วยว่า จากนั้นเวลา 10.00 น. ตัวแทนของ 3 พรรคร่วมรัฐบาลจะนัดหารือร่วมกัน เพื่อนำเนื้อหามาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง ก่อนจะให้ ส.ส.ของแต่ละพรรคร่วมลงชื่อสนับสนุนญัตติ เบื้องต้นเชื่อว่าหากส.ส.ลงชื่อสนับสนุนญัตติครบจำนวนในวันที่ 16 มิถุนายน สามารถยื่นต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาได้ในวันดังกล่าว.