ครม.เคาะวงเงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน สู้ 'ภัยแล้ง' - 'น้ำท่วม' 2564

ครม.เคาะวงเงินสำรองจ่ายฉุกเฉิน สู้ 'ภัยแล้ง' - 'น้ำท่วม' 2564

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงถึงประเด็นที่ ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหา "ภัยแล้ง" และ "น้ำท่วม" ประจำปี 2564 ให้แก่กรมชลประทาน

วันนี้ (8 มิ.ย.64) ทีมโฆษกประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แถลงภายผลการประชุม ครม. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล โดยนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงถึงประเด็นที่ ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณในการแก้ปัญหา "ภัยแล้ง" และ "น้ำท่วม" ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ครม.ไฟเขียว งบจัดซื้อครุภัณฑ์กรมชลประทาน

ครม. มีมติอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เพื่อใช้จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล สำหรับใช้รองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง  ในกรอบวงเงิน 426 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 24 รายการ จำนวน 32 เครื่อง

สำหรับครุภัณฑ์ที่ ครม.อนุมัติไปนั้น โดยประกอบไปด้วยการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร็วขับด้วยระบบไฮโดรลิกส์ ขนาด 24 นิ้ว 30 นิ้ว และ 42 นิ้ว

2. กรมชลประทาน ต้องเตรียมพร้อมสู้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้แจ้ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ว่า เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย เกิดขึ้นเป็นประจำ และมีแนวโน้มที่จะเกิดซ้ำซากทุกปี จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องมือครุภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ

และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำฝน ในช่วงฤดูฝนปี 2564 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการป้องกันการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ภาคใต้ ที่อาจเกิดขึ้นเหมือนกับช่วงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

3. อุปกรณ์อื่นๆ ให้ใช้งบจากเงินหมุนเวียนเพื่อการเกษตร

ส่วนในการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เหลือ ให้จัดซื้อโดยใช้งบจากกองเงินหมุนเวียนเพื่อการเกษตรที่จะมีการจัดเก็บในอนาคต ทั้งนี้ เน้นย้ำเรื่องการทุจริต โดยการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส