วัคซีนทางเลือก สำคัญไม่แพ้วัคซีนหลัก

วัคซีนทางเลือก สำคัญไม่แพ้วัคซีนหลัก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในภาวะที่ประชาชนรอคอยความหวังในการฉีดวัคซีน ที่จัดหาโดยรัฐบาล "วัคซีนทางเลือก" นับเป็นทางเลือกของประชาชน และเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้การก้าวข้ามวิกฤติมีความรวดเร็วขึ้น

การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 3 ในประเทศไทยยังไม่ท่าทีถึงจุดสูงสุด โดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาเกินกว่าวันละ 5,000 ราย อีกครั้ง เมื่อวันที่ 31 มิ.ย.2564 เมื่อจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นมาอยู่ที่ 5,485 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ปี 2563 อยู่ที่ 159,792 ราย ถึงแม้จะมีผู้หายป่วยสะสมที่ 80,919 ราย แต่ก็มีผู้เสียชีวิตถึง 1,031 ราย เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศและจำนวนยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน 

ถึงแม้ความกังวลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เป็นแนวทางการในก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน รวมทั้งในอนาคตการฉีดวัคซีนอาจกลายเป็นเรื่องปกติที่ต้องฉีดประจำทุกปีเหมือนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในขณะที่สังคมมีการเรียกร้องวัคซีนทางเลือกเพื่อเป็นช่องทางในการเสริมวัคซีนที่ทางการเป็นผู้จัดหา และวัคซีนทางเลือกได้ถูกปลดล็อคเพื่อให้องค์กรเอกชนดำเนินการจัดหาเพื่อฉีดให้กับพนักงาน ครอบครัวและประชาชน

วัคซีนทางเลือกไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกใหม่ที่ช่วยให้การก้าวข้ามวิกฤติมีความรวดเร็วขึ้น แต่วัคซีนทางเลือกจะมาอุดช่องว่างของการจัดหาวัคซีนของภาครัฐที่ยังมีความไม่แน่นอนของการส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนก้าในระยะสั้น ซึ่งแม้จะมีสัญญาสั่งซื้อวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทเจ้าของวัคซีนและรัฐบาล แต่หากเกิดความล่าช้าในการส่งมอบขึ้นมาแล้วรัฐบาลในฐานะคู่สัญญาควรเจรจาอย่างเคร่งครัดเพื่อเร่งรัดการส่งมอบหรือการแก้ปัญหาความล่าช้า

การฉีดวัคซีนในประเทศเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.2564 นับถึงวันที่ 30 พ.ค.2564 มีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 3.6 ล้านโดส แบ่งเป็นผู้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 2.49 ล้านราย และการฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 1.11 ล้านราย แน่นอนว่าจำนวนผู้ฉีดวัคซีนยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะต้องฉีดให้ประชากรในประเทศไทยถึง 50 ล้านราย จำนวนผู้ฉีดวัคซีนที่ได้ไม่มาก แต่ขณะเดียวกันที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนของการจองฉีดวัคซีนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เข้าขั้นสร้างความสับสนให้ประชาชน 

ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าวัคซีนทางเลือกจะอยู่ในขั้นตอนการเจรจา การสั่งจองและการสั่งซื้อ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในภาวะที่ประชาชนรอคอยความหวังในการฉีดวัคซีนแล้วมีข้อเสนอที่ดีในการจัดหาวัคซีนทางเลือกออกมาย่อมทำให้ประชาชนไม่น้อยมีความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งไม่ว่าวัคซีนทางเลือกจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไร แต่อย่าลืมว่าวัคซีนหลักยังคงเป็นวัคซีนที่จัดหาโดยรัฐบาล ซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการอย่างแข็งขันในการจัดหา เพื่อให้การรับมอบเป็นไปตามแผนการฉีดวัคซีนของประเทศไทยมากที่สุด