'นนทบุรี' ยังน่าห่วง พบ 88 รายใหม่ 'ติดเชื้อโควิด 19' เช็คไทม์ไลน์

'นนทบุรี' ยังน่าห่วง พบ 88 รายใหม่ 'ติดเชื้อโควิด 19' เช็คไทม์ไลน์

"นนทบุรี" ยังน่าห่วงพื้นที่สีแดงโควิด "ติดเชื้อโควิด 19" เพิ่ม 88 รายใหม่ เช็คไทม์ไลน์ด่วน 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี พื้นที่สีแดงโควิด สรุปผู้ป่วยยืนยัน "ติดเชื้อโควิด 19" จังหวัดนนทบุรี สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด19 จ.นนทบุรี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 88 ราย (เฉพาะแคมป์คนงาน 11 ราย) สาเหตุติดเชื้อที่สำคัญ แคมป์คนงาน สถานที่ทำงาน และครอบครัว เพศหญิง 45 ราย เพศชาย 43 ราย ต่างชาติ 11 ราย (พม่า 9 ราย ลาว 1 ราย และกัมพูชา 1 ราย) มีอาการ 62 ราย คิดเป็น 71 % ไม่มีอาการ 25 ราย คิดเป็น 29 %

ภูมิลำเนา

  • อำเภอเมือง 47 ราย
  • อำเภอบางบัวทอง 13 ราย
  • อำเภอบางใหญ่ 13 ราย
  • อำเภอปากเกร็ด 7 ราย
  • อำเภอบางกรวย 5 ราย
  • อำเภอไทรน้อย 2 ราย

ความสัมพันธ์ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 88 ราย

  1. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว  22 ราย(ครอบครัวเดียวกัน  10  ราย)
  2. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันเพื่อน/ที่ทำงาน  65  ราย

       - ชุมชนสุเหร่า ต.บางกระสอ  11  ราย

       - แคมป์ก่อสร้าง  11  ราย

       - ครู รร.เอกชน  3  ราย

       - ข้าราชการตำรวจ  2  ราย

       - เจ้าหน้าเรือนจำ  1 ราย

ค่า CT (Cycle Threshold)

- ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า

- ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

162247781754

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เช็คไทม์ไลน์ "ติดเชื้อโควิด 19" จังหวัดนนทบุรี

162247788548

162247789154

162247790011

162247790781

162247793367

162247794047

162247794730

162247795488

162247798045

162247798877

162247799579

162247800224

162247802352