อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (31 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (31 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ เวลาประมาณ 18.59น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)