ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 73.35บาท/กก. สงขลา 73.10บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 73.35บาท/กก. สงขลา 73.10บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด    (บาท/กก.)      เดือนมิถุนายน 2564     เดือนกรกฎาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน         กรุงเทพฯ    สงขลา       กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                      73.35     73.10        73.55      73.30

ชั้น 2                      72.75     72.50        72.95      72.70

ชั้น 3                      72.20     71.95        72.40      72.15

ชั้น 4                      71.90     71.65        72.10      71.85

ชั้น 5                      71.45     71.20        71.65      71.40

ยางแท่ง

STR5L                   67.00     66.75       67.20       66.95

STR20                  53.60     53.35       53.80       53.55

น้ำยางข้น 60%       47.40     47.15       47.60       47.35

ที่มา:  การยางแห่งประเทศไทย

162245460078