นายกฯลั่น2ปีตัดงบกลาโหมกว่า1หมื่นล้าน กางงบสธ.สูง2.9แสนล้านบาท

นายกฯลั่น2ปีตัดงบกลาโหมกว่า1หมื่นล้าน กางงบสธ.สูง2.9แสนล้านบาท

นายกฯลั่นกลางสภา 2ปีตัดงบกลาโหมกว่า1หมื่นล้าน กางงบสธ.สูง2.9แสนล้านบาท

ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 โดยยืนยันว่า ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดมีรายละเอียดและการจัดสรรที่ชัดเจน เช่นเดียวกับในเรื่องกาจัดหาวัคซีนมีการจัดลำดับขั้นตอนชัดเจน ย้ำว่าวัคซีนทั้งหมดต้องนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐมีคณะกรรมการทำหน้าที่ชัดเจน

ในส่วนของงบประมาณกลาโหมที่มีการบอกว่ามากกว่ากระทรวงสาธรณสุข ยืนยันว่าไม่ใช้ข้อเท็จจริง ขอเรียนว่า ในรอบ2ปีที่ผ่านมามีการปรับลดงบประมาณ 1หมื่นล้านบาทต่อปี

ยืนยันว่าไม่ได้มีการจัดสรรมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขเพราะหากดูภาพรวมแล้วนอกเหนือจากงบในส่วนของกระทรวงยังมีงบที่จัดสรรไปยัง3กองทุนทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน และกองทุนภูมิปัญการแพทย์แผนไทย รวมแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบเป็นจำนวนทั้งสิ้น  2.9แสนล้านบาทลดลงปี64 เพียง5พันล้านเท่านั้น

ดังนั้นเห็นได้ว่างบประมาณกระลวงกลาโหมน้อยกว่ากระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม อย่างไรก็ดีในเรื่องการจัดหาวัคซีนยืนยันว่าในเดือนมิ.ย.จะมีวัคซีนเข้ามาอย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ดีเรื่องงบประมาณมีการพิจารณาอย่างรัดกุมรับฟังข้อมูลรอบด้านนั่นคือการทำงานในระบอบประชาธิปไตยของตน 

“เรื่องการทุจริตผมย้ำว่าขณะไม่มีเรื่องทุจริตในรัฐบาลของผม”