'เพื่อไทย'ซัดนายกฯไร้ประสิทธิภาพ มองไม่เห็นความเป็นไปได้ฉีดวัคซีนตามแผน

'เพื่อไทย'ซัดนายกฯไร้ประสิทธิภาพ มองไม่เห็นความเป็นไปได้ฉีดวัคซีนตามแผน

"อรุณี" เผย ยังมองไม่เห็นความเป็นไปได้ แผนฉีดวัคซีน 70% ภายใน ธ.ค.นี้ ซัด นายกฯ ไร้ประสิทธิภาพบริหารจัดการวิกฤติ ทำล่าช้า ก้าวไม่ทันโรค ลั่น ความน่าเชื่อถือรัฐบาล-องคาพยพ สิ้นหมดแล้ว

..อรุณี กาสยานนท์  โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขณะนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19  ได้กลายเป็นเครื่องมือชี้วัดอำนาจ  และเป็นเครื่องมือสร้างคะแนนนิยมโดยมีชีวิตของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวประกัน ทั้งที่วัคซีนเป็นสิ่งที่รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการจัดหามาบริการ  ให้สวัสดิการ และสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนส่วนใหญ่ได้มีชีวิตที่ปลอดภัย แต่ในขณะนี้ยังมองไม่เห็นถึงความเป็นไปได้ในของแผนฉีดวัคซีน 70% ภายในสิ้นปี2564 ของรัฐบาลภายใต้การนำของพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่อย่างใด

..อรุณี กล่าวว่า ที่ผ่านมาการที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รวบอำนาจมาไว้ที่ตนเองเพียงผู้เดียว มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและรวดเร็ว แต่เพราะนายกรัฐมนตรีที่ไร้ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการวิกฤติจึงเป็นไปอย่างล่าช้า  ตะกุกตะกัก ก้าวไม่ทันโรคและไม่เคยทันโลก ไม่เคยสำนึกผิดหรือตระหนักได้ว่าการระบาดที่ยืดเยื้อยาวนานมีต้นตอปัญหาจากใคร  ซ้ำยังจัดหาวัคซีนไม่ทันตามที่ให้สัญญาไว้กับประชาชน จำนวนยี่ห้อของวัคซีนที่ไม่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยงและเป็นทางเลือก  เพิกเฉยต่อการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของประชาชนภายหลังได้รับวัคซีน ทั้งหมดที่เกิดขึ้น จึงอยากฝากคำถามไปถึงเนติบริกรผู้ค้ำยันพล..ประยุทธ์ว่า การบริหารราชการที่ผิดพลาดจากการควบคุมโรคระบาดและการจัดหาวัคซีนที่ล่าช้าไม่ทันการณ์ของนายกรัฐมนตรี มีความผิดตามกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญบ้างหรือไม่ เพราะนายกรัฐมนตรีซึ่งควบรวมกฎหมาย 31 ฉบับมีอำนาจเหนือทุกกระทรวงกำลังบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นการสร้างผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พร้อมฝากไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายว่า ประชาชนไม่ใช่เหยื่ออันโอชะจากการบริหารที่ผิดพลาดซ้ำซากครั้งนี้

ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลทั้งองคาพยพสิ้นสลายไปแล้ว ส่วนพล..ประยุทธ์ ก็รู้แค่ระเบียบแถว แต่ไม่รู้กระบวนทัพ ล้มเหลวสิ้นท่าทุกด้าน  นี่หรือคือนายกรัฐมนตรีไทย  ..อรุณีกล่าว