สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว มีสุกรที่ราคายืนอ่อน

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่หาบละ 564 บาท

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 624.50 เซนต์/บุชเชล โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกข้าวโพด ฤดูกาล 2564/65 ได้ทำการหว่านเมล็ดไปแล้ว 90% ด้านสภาพอากาศมีปริมาณน้ำฝนเข้าบริเวณพื้นที่เพาะปลูกหลักเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วยคลายความกังวลด้านความแห้งแล้งและอุณหภูมิที่สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตของข้าวโพด ขณะที่ประเทศบราซิลมีปริมาณน้ำฝนเข้ามาเพิ่มขึ้น ช่วยให้ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในส่วนที่ปลูกล่าช้า ไม่ปรับลงไปต่ำกว่าปัจจุบัน

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

            กากถั่วเหลืองจากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 19.40 บาท โดยปริมาณความต้องการซื้อกากถั่วเหลืองสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาก จากภาวะที่ราคาสินค้าทดแทนอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สต๊อกในแต่ละประเทศยังคงมีในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การเก็บเกี่ยวและสภาวะอากาศทางฝั่งอเมริกาใต้ดีขึ้น ส่วนค่าระวางเรือทั่วโลกยังทรงตัวในระดับสูงและมีแนวโน้มจะปรับขึ้น จากปัจจัยด้านราคาน้ำมัน

           ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 1,503.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2564 ราคาอยู่ที่ 383.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานความคืบหน้าการเพาะปลูกถั่วเหลืองสหรัฐฯ อยู่ที่ 75% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 54% รวมทั้งรายงานการงอกหัวถั่วเหลืองที่ 41% สูงกว่าค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 25% โดยปัจจุบันสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของถั่วเหลือง

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

            การจับปลาสัปดาห์ที่ผ่านมาของประเทศเปรูปรับตัวลดลง เนื่องจากมีมรสุมเข้าค่อนข้างหนักในช่วงปลายสัปดาห์​ รวมทั้งมีปริมาณสัดส่วนลูกปลาเกินที่กำหนด ทำให้ต้องหยุดจับชั่วคราวในหลายพื้นที่ แต่ปริมาณรวมตั้งแต่เริ่มฤดูกาลจับปลายังดีอยู่ ซึ่งขณะนี้จับปลาได้แล้วเกิน 50% ของโควต้า ขณะที่ปริมาณซื้อขายล่วงหน้ายังคงทรงตัว ด้านผู้ซื้อหลักสาธารณรัฐประชาชนจีน ราคาซื้อปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยปริมาณซื้อหน้าท่าเริ่มทรงตัว

            สัปดาห์นี้ ปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 52.00 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 39.70 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 37.20 บาท

            ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ยืนราคากิโลกรัมละ 36.70 ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 34.20 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

            สัปดาห์นี้ ราคาซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงตัว โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาที่ตันละ 503 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 444 ดอลลาร์สหรัฐฯ

            ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ยืนราคาที่กระสอบละ 1,430 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,250 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคายืนอ่อน

            สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังเป็นปัจจัยลบต่อการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 68-78 บาท

           สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติย้ำต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศถึงความเข้มงวด โดยเพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรค ASF ในระดับสูงสุด

           ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,400 บาท (บวก/ลบ 68)

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

 

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

            การบริโภคเนื้อไก่ทรงตัว ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 33 บาท

           ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 10.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 28.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ประกาศราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ที่ฟองละ 2.90 บาท โดยการบริโภคไข่ไก่ดีอย่างต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริโภคเพิ่มปริมาณการซื้อไข่ไก่ เพื่อประกอบอาหารภายในครัวเรือน ในช่วงการระบาดของโควิด-19

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]