อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (28 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (28 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ เวลาประมาณ 19.17น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)