ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.95บาท/กก. สงขลา 75.70บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 75.95บาท/กก. สงขลา 75.70บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด    (บาท/กก.)       เดือนมิถุนายน 2564    เดือนกรกฎาคม 2564

ยางแผ่นรมควัน           กรุงเทพฯ   สงขลา       กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                        75.95      75.70       76.15     75.90

ชั้น 2                        75.35      75.10       75.55     75.30

ชั้น 3                        74.80      74.55       75.00     74.75

ชั้น 4                        74.50      74.25       74.70     74.45

ชั้น 5                        74.05      73.80       74.25     74.00

ยางแท่ง

STR5L                    71.50      71.25       71.70     71.45

STR20                    54.20      53.95       54.40     54.15

น้ำยางข้น 60%         49.20      48.95       49.40     49.15

ที่มา:  การยางแห่งประเทศไทย

162219923437