อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (27 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (27 พ.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ เวลาประมาณ 16.51น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)