วัคซีนที่ดี ฉีดตรงเป้า

วัคซีนที่ดี ฉีดตรงเป้า

วัคซีน คือทางรอดปลอดภัยในชีวิตของแต่ละคน และทางรอดของประเทศ นอกจากปริมาณวัคซีนที่มากพอ การจัดสรรวัคซีนตามยุทธศาสตร์และพื้นที่เสี่ยง นับเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะในยามสงครามหากใช้กระสุนเปลืองและพลาดเป้า มีแต่รอวันพ่ายแพ้สงครามโรค

วัคซีน คือ ทางรอดปลอดภัยในชีวิตของแต่ละคน และวัคซีน คือ ทางรอดของประเทศ ในทางตรงกันข้าม หากประเทศใดฉีดวัคซีนช้า บวกกับสถานการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แรงกดดันจะถาโถมที่รัฐบาล เช่นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงไทยที่ประชาชนกำลังกดดันรัฐบาล เพราะต้องบอกว่าแม้ก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่ไม่กล้าฉีด กลัวผลข้างเคียง แต่เมื่อเกิดระลอก 3 ทำให้หลายคนต้องคิดใหม่ แต่เมื่อปริมาณวัคซีนไม่มาตามนัด มีไม่มากพอ หรือลงทะเบียนไม่ได้ ปัญหาจึงเกิดขึ้น ดังนั้น ตอนนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องโฟกัสไปที่วัคซีน แม้ประสิทธิภาพไม่ทัดเทียมกันในแต่ละยี่ห้อ แต่ถือว่าคือโอกาสเพื่อให้ประเทศเปิดกิจกรรมต่างๆ ได้ และส่งผลดีต่อความปลอดภัยของชีวิต

ถึงวันนี้ไทยฉีดวัคซีนแล้ว 3.1 ล้านโดส หากจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต้องฉีดให้ได้ 70% ของประชากร หรือประมาณ 50 ล้านคน และเฉพาะกรุงเทพมหานครมีประชากรรวมประชากรแฝง 7 ล้านกว่าคน ต้องฉีดให้ได้ 5 ล้านคน ซึ่งนั่นเท่ากับว่าภายในเดือน ก.ค.นี้ต้องดำเนินการให้จบ เพราะหากไม่จบแล้วสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น จะนำมาซึ่งการสูญเสียเพิ่ม และการเปิดประเทศให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้ก็จะช้าออกไปอีก เหตุที่ต้องเน้นกรุงเทพมหานครเพราะเป็นศูนย์กลางทุกด้าน รวมถึงศูนย์กลางของการติดเชื้อ ดังนั้น นอกจากเรามีปริมาณวัคซีนมากพอแล้ว การจัดสรรวัคซีนตามยุทธศาสตร์และพื้นที่เสี่ยงซึ่งเป็นความจำเป็น เพราะยามสงครามหากใช้กระสุนเปลืองและพลาดเป้าด้วยแล้วก็มีแต่รอวันพ่ายแพ้สงครามโรค

ดังนั้นเฉพาะหน้าต้องเร่งและกำชับให้แอสตร้าซิเนก้า ส่งมอบวัคซีนตามแผน เดือน มิ.ย.จำนวน 6 ล้านโดส เพราะหากพลาดอีก ความปั่นป่วนจะตามมาอีกเยอะ จริงอยู่เรามีซิโนแวค พอสมควรและเดือน มิ.ย.นี้จะเข้ามาอีก 3 ล้านโดส แต่ต้องยอมรับว่าตามแผนที่จะฉีดให้ประชาชน 7 มิ.ย.นี้เป็นวาระแห่งชาตินั้น ได้ทำความเข้าใจประชาชนแล้วว่าจะใช้แอสตร้าซิเนก้า ซึ่งได้รับความไว้ใจมากกว่าซิโนแวค อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีเล็กๆ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตัวอย่างวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้ารุ่นที่ผลิตในไทยโดยบริษัท สยามไบโอโซเอนซ์ มาตรวจสอบคุณภาพล็อตการผลิตวัคซีน ซึ่งผลการตรวจสอบผ่านการรับรองแล้ว 9 ล็อต และบริษัทแอสตร้าฯ ยืนยันจัดส่งล็อตแรกตามแผนเดือน มิ.ย.นี้

เราเห็นว่าเมื่อวัคซีนคือทางรอด ต้องเริ่มจากจัดระเบียบการลงทะเบียนให้ ซึ่งตรงนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งชะลอ "หมอพร้อม" แล้ว เพื่อให้ลงทะเบียนได้หลากหลาย เช่นตัวอย่างที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการ นอกจากนั้นการจัดการกระจายวัคซีนที่เหมาะสมไม่กระจุกในพื้นที่ไม่เหมาะสม โดยหันมาเน้นกระจายตามพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ตามเป้าหมายเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ขณะเดียวกันเราต้องเร่งหาวัคซีนทางเลือกอื่นเพื่อมาเสริมทัพกรณีวัคซีนหลักมีปัญหาส่งมอบไม่ทันกำหนด เพราะหากหันไปดูวัคซีนทางเลือกอื่นมีความคืบหน้าน้อย ดังนั้น รัฐมนตรีสาธารณสุขที่กำกับดูแลต้องลงไปดู เพราะวัคซีนคือทางรอด