ผู้ถือหุ้น BAM ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.51 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้น BAM ไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.51 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นBAM อนุมัติปันผลที่0.51บาท ตามที่บริษัทขออนุมัติ โดยกำหนดจ่ายปันผล 25พ.ค.นี้

    นางทองอุไร ลิ้มปิติประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็ทรอนิกส์ (e-Meeting)

     ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19     ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ BAM โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.5125 บาท

     พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564