เฮียฮ้อ'สุรชัย เชษฐโชติ'ควักเงินเฉียด100 ล้านซื้อหุ้น RS เพิ่มต้นปี64

เฮียฮ้อ'สุรชัย เชษฐโชติ'ควักเงินเฉียด100 ล้านซื้อหุ้น RS เพิ่มต้นปี64

เฮียฮ้อ "สุรชัย เชษฐโชติ" ทยอยซื้อหุ้น RS ปีนี้แล้ว3.8 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 26.02 บาทต่อุหุ้น รวมมูลค่าเกือบ100 ล้านบาท ทำให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น224 ล้านหุ้น

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ระบุ "นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์" ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)หรือ RS ซื้อหุ้น RS จำนวน 500,000 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 26.45 บาท มูลค่า 13.22 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2564ทำให้ภายหลังการซื้อหุ้นครั้งนี้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 224 ล้านหุ้น

 ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีถึง 22 เม.ย.2564 นายสุรชัย ซื้อหุ้น RS รวม3.8 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 26.02 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 98.21 ล้านบาท ดังนี้

วันที่12มี.ค.  ซื้อหุ้นจำนวน  300,000หุ้น ราคาหุ้นละ 25 บาท  มูลค่า 7,500,000 บาท

วันที่23มี.ค.ซื้อหุ้นจำนวน  350,000หุ้น ราคาหุ้นละ  25.39 บาท มูลค่า 8,886,500 บาท

29มี.ค.  ซื้อหุ้นจำนวน 350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 25.75บาท  มูลค่า 9,012,500 บาท

1เม.ย.   ซื้อหุ้นจำนวน 171,400หุ้น ราคาหุ้นละ  27.75 บาท  มูลค่า 4,756,350 บาท

2เม.ย.   ซื้อหุ้นจำนวน128,600หุ้น ราคาหุ้นละ   28.5  บาท  มูลค่า3,665,100 บาท

7 เม.ย.ซื้อหุ้นจำนวน 150,000หุ้น ราคาหุ้นละ    25.25 บาท  มูลค่า3,787,500 บาท

8 เม.ย. ซื้อหุ้นจำนวน150,000หุ้น ราคาหุ้นละ    25.25 บาท  มูลค่า  3,787,500 บาท

9เม.ย. ซื้อหุ้นจำนวน 273,700 หุ้น ราคาหุ้นละ  25.5บาท  มูลค่า  6,979,350 บาท 

 12เม.ย. ซื้อหุ้นจำนวน576,300หุ้น ราคาหุ้นละ 25.08บาท  มูลค่า14,453,604 บาท

 20 เม.ย. ซื้อหุ้นจำนวน 833,700หุ้น  ราคาหุ้นละ 26.0บาท  มูลค่า 21,734,559 บาท

  21 เม.ย.ซื้อหุ้นจำนวน 16,300  หุ้น  ราคาหุ้นละ26.25บาท  มูลค่า 427,875 บาท 

22 เม.ย. ซื้อหุ้นจำนวน    500,000 หุ้น  ราคาหุ้นละ 26.45 บาท  มูลค่า 13,225,000 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น RS ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มี.ค.2564 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่            จำนวน(ล้านหุ้น)  % หุ้น
1.นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์      220.2           22.64
2.นาย โสรัตน์ วณิชวรากิจ          98               10.08
4. ธนาคาร กรุงเทพ                   50.33              5.18
5.นายพงศาไพรัชเวทย์
โดยบล.เคทีบีเอสที                   47.974           4.93
6.นาย อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา 47.5              4.88
7. น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา   47.5              4.88
8. THE HONGKONG AND
SHANGHAIBANKING
CORPORATION LIMITED      35.95              3.70
9. น.ส. พัทธ์ธีรา ไพรัชเวทย์
โดยบล. เคทีบีเอสที                 27.34              2.81
10. STATE STREET
EUROPE LIMITED              17.34                  1.78