เปิดอาณาจักร ‘GULF’ แสนล้าน ที่มากกว่าธุรกิจพลังงาน ก่อนเสนอซื้อหุ้น ‘INTUCH’

เปิดอาณาจักร ‘GULF’ แสนล้าน ที่มากกว่าธุรกิจพลังงาน ก่อนเสนอซื้อหุ้น ‘INTUCH’

เปิดอาณาจักร "GULF" หรือบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่มีสินทรัพย์นับแสนล้าน นอกจากธุรกิจพลังงาน กัลฟ์ดำเนินธุรกิจอะไรบ้าง ก่อนเสนอซื้อหุ้น "INTUCH"

วันนี้หากพูดถึง “GULFหรือบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น จากธุรกิจพลังงาน ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก หลังจากเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2564 คณะกรรมการ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ อนุมัติให้บริษัทลงทุนในหุ้นอินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ 

การขอเสนอซื้อหุ้น INTUCH ครั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขในราคาหุ้นละ 65 บาท จำนวนไม่เกิน 2,599,631,112 หุ้น หรือ 81.07% ของหุ้นทั้งหมด และในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงวอร์แรนท์ ทั้งหมด บริษัทจะต้องซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มอีก 1,268,956 หุ้น คิดเป็นเงินรวม 169,058 ล้านบาท

ความเคลื่อนไหวดีลแสนล้านครั้งนี้ ทำให้หลายคนให้ความสนใจ "GULF" กันมากขึ้น "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาไปทำความรู้จักธุรกิจที่กัลฟ์ดำเนินการอยู่ และในปี 2564 มีความเคลื่อนไหวทางด้านธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง?

“GULF” หรือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค โดยข้อมูลล่าสุดปี 2563 มีทุนจดทะเบียนราว 11,733 ล้านบาท 

โดยมี "สารัชถ์ รัตนาวะดี" เป็นแม่ทัพใหญ่ ในฐานะกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ราว 4,171 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 35.5% (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค.2564)

   

  • 5 กลุ่มธุรกิจหลักของ GULF

1.ธุรกิจผลิตไฟฟ้า 

กัลฟ์ นับเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย โดยผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินาดเล็ก ผลิตและจำหน่ายในปริมาณ 70-80% โดยจะเป็นการกระจายผ่านเครือข่ายสายส่งทั่วประเทศของ กฟผ. จากนั้นจึงจำหน่ายต่อไปให้ กฟภ. และ กฟน. ขณะเดียวกันยังจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นให้กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 

โดยภาพรวมการผลิตไฟฟ้า ดำเนินการแล้ว 5,800 MW และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 7,766 MW 

2.ธุรกิจก๊าซ

ในส่วนของธุรกิจก๊าซ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักๆ ได้แก่

1) ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ภายใต้บริษัท Gulf LNG เป็นการจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับโรงฟ้า SPP ในเครือ 19 โรง รวม 300,000 ตันต่อปี 

2) ธุรกิจสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ภายใต้บริษัท Gulf MTP ซึ่งได้รับสิทธิพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 1 ในจังหวัดระยอง และได้รับสิทธิในการออกแบบ ก่อสร้าง และประกอบกิจการท่าเทียบเรือก๊าซ และสถานรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว โดยรองรับปริมาณการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวได้ถึง 10.8 ล้านตันต่อปี 

3) ธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ เป็นการเข้าไปถือหุ้น 40% ในบริษัท PTT NGD เพื่อลงทุนในการก่อสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้ลูกค้าอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และระยอง นอกจากนี้ยังได้ถือหุ้นผ่านกิจการร่วมค้า Gulf WHA MT อีก 35% เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ 2 โครงการ เพื่อให้จำหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 

3.ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

ในส่วนของโครงการในประเทศ เป็นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป 4 แห่ง ในชลบุรีและระยอง รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กในสงขลา มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 25 เมกะวัตต์

ขณะที่ในต่างประเทศ ได้ถือหุ้นโดยตรงในโซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งในเวียดนาม กำลังการผลิตรวม 246.8 เมกะวัตต์ และเข้าถือหุ้น 50% ในโครงการ Borkum Riffgrund II ประเทศเยอรมนี กำลังการผลิตรวม 464.8 เมกะวัตต์

4.ธุรกิจพลังงานน้ำ 

อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำบนลุ่มแม่น้ำโขงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามกรอบความร่วมมือ (MOU) ซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทย กับ สปป.ลาว

5.โครงสร้างพื้นฐาน 

ในปี 2562 กัลฟ์ เริ่มลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ในส่วนการก่อสร้างสถานีขนส่ง LNG, การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (อาคาร F) ในส่วนการก่อสร้าง การเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาท่าเรือตู้คอนเทนเนอร์, 

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) โครงการบริการเดินรถและซ่อมบำรุงมอเตอร์เวย์ระหว่างเมือง บางใหญ่ - กาญจนบุรี (M81) ในส่วนงานออกแบบและก่อสร้างงานระบบ รวมถึงบริการเดินเครื่อง บำรุงรักษา 

และยังมีโครงการร่วมทุนเพื่อลงทุนและดำเนินงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบทำความเย็นสำหรับโครงการ One Bangkok ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสานที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร

161934352097

  • เปิดมูลค่าอาณาจักร GULF

ปี 2563 

รายได้รวมราว 3.58 หมื่นล้านบาท

กำไรสุทธิราว 4.28 พันล้านบาท 

มีสินทรัพย์รวมราว 2.45 แสนล้านบาท 

ปี 2562 

รายได้รวมราว 3.35 หมื่นล้านบาท 

กำไรสุทธิราว 4.88 พันล้านบาท

มีสินทรัพย์รวมราว 1.34 แสนล้านบาท

ปี 2561 

รายได้รวมราว 2 หมื่นล้านบาท 

กำไรสุทธิราว 3.02 พันล้านบาท

มีสินทรัพย์รวมราว 1.23 แสนล้านบาท

  • แผนการลงทุนปี 2564 กัลฟ์ทุ่ม 3 หมื่นล้านบาท

สำหรับแผนการลงทุนของกัลฟ์ในปี 2564 "ยุพาพิน วังวิวัฒน์" กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ไว้เมื่อช่วงต้นปีว่า ในปี 2564 บริษัทได้เตรียมงบลงทุนราว 3 หมื่นล้านบาท เป็นการลงทุนพัฒนาในโครงการลงทุนเดิม และรองรับการลงทุนใหม่

โดยเล็งขยายธุรกิจไปภูมิภาคอื่น เช่น ยุโรป อังกฤษ และเวียดนาม รวมทั้งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และการเข้าซื้อกิจการใหม่ๆ นอกจากนี้ยังมีแผนการออกหุ้นกู้เพิ่มอีก 1 หมื่นล้านบาท 

ทั้งนี้กัลฟ์ตั้งเป้าหาลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนของโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) หน่วยผลิตไฟฟ้าที่ 1 หรือกัลฟ์ 1 ที่จะลงทุนติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปให้กับลูกค้าไม่ต่ำกว่า 300 เมกะวัตต์ ขณะที่ กัลฟ์ เอ็นซี เข้าเซ็นสัญญาขายไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี รวมทั้งสิ้น 35 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าได้ในไตรมาสที่ 4 ทั้งนี้ตั้งเป้ารายได้ปีนี้อยู่ที่ 5.5 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีก่อนราว 50% 

ที่มา : gulf