“พาณิชย์”เปิดกลยุทธ์สู้วิกฤติ รุกการค้าจีนยุค“นิวนอร์มอล”

“พาณิชย์”เปิดกลยุทธ์สู้วิกฤติ    รุกการค้าจีนยุค“นิวนอร์มอล”

ปีที่ผ่านมา ทุกประเทศพบกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่“จีน”เป็นประเทศหนึ่งที่ฟื้นตัวจากวิกฤติได้เร็วที่สุดและยังเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอด 8 ปี

ปีที่ผ่านมา ทุกประเทศพบกับความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่“จีน”เป็นประเทศหนึ่งที่ฟื้นตัวจากวิกฤติได้เร็วที่สุดและยังเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาตลอด 8 ปี  แต่ท่ามกลางวิกฤตินี้  “ยุทธศาสตร์การค้าตลาดจีน” ในยุคนิวนอร์มอล ต้องมีความพิเศษ ใหม่และน่าสนใจมาก 

     มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึง  นโยบายการค้าไทยสู่ตลาดจีนในยุคนิวนอร์มอล ว่า  ได้ติดตามการทำงานของจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยการเข้มงวดกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในแต่ละเมืองของประเทศจีนอย่างมาก แต่ต้องยอมรับมีความท้าทายหลายประการ ทั้งจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำ ส่งผลให้ไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบเปิดได้รับผลกระทบไปด้วย โดยเฉพาะด้านการส่งออก ปัญหาสงครามการค้าที่ยังยืดเยื้อซึ่งเรื่องนี้ท่านรองนายกฯจุรินทร์ก็ฝ่าฟันตั้งแต่มารับตำแหน่ง         ดังนั้นในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายนี้ รัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องยกระดับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มีความมั่นคง ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้าอย่างต่อเนื่อง 

      สำหรับนโยบายที่เกี่ยวกับการรุกตลาดในต่างประเทศ รวมทั้งตลาดจีน กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการทุกทาง เพื่อรักษาและเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดจีนให้ได้มากที่สุด โดยปีที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ สะท้อนจากมูลค่าการส่งออกของไทยไปยังจีนในสกุลดอลลาร์ยังขยายตัวได้ถึง2.0%  และ 2 เดือนแรกของปี 2564 ขยายตัวไปแล้ว 12.8%  โดยกระทรวงพาณิชย์มีแนวทางในการเจาะตลาดจีนว่าด้วยให้เร่งรัดการส่งออกสินค้าและบริการในยุค New Normal 

ทั้งนี้ ให้เน้นส่งเสริมตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ คู่ขนานกับช่องทางออฟไลน์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมไฮบริด อาทิ Online Business Matching, การขยายหน้าร้าน TOPTHAI Flagship store บนแพลตฟอร์มพันธมิตรในต่างประเทศ และจัดกิจกรรมรูปแบบ Mirror Mirror โดยในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าการสั่งซื้อรวมถึงกว่า 97,478 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีน เช่น สร้างความร่วมมือกับ Alibaba โดยเลือกใช้ Platform “Tmall” เปิดเป็นร้านค้าภายใต้ชื่อ “TOPTHAI” ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำสินค้าขึ้นขายในร้านดังกล่าว เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในตลาดจีน 

       นอกจากนี้ ด้านส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน (ด่านไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน) กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับทางการจีนเพื่อเปิดด่านโหยวอี้กวน ตั้งอยู่ที่เมืองผิงเสียงของจีนกับเมือง Langson ของเวียดนาม (เวียดนาม-จีน) และเจรจาเปิดด่านตงชิง ซึ่งเป็นด่านใหม่ที่เป็นชายแดนต่อกับเวียดนาม-ไทย สามารถข้ามแดนผ่านลาวไปเวียดนาม ผ่านกัมพูชาไปได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2563 เพื่อช่วยให้การส่งออกไปจีนสะดวกยิ่งขึ้น

161869964852

ทั้งนี้ ให้เน้นส่งเสริมตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางออนไลน์ คู่ขนานกับช่องทางออฟไลน์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมไฮบริด อาทิ Online Business Matching, การขยายหน้าร้าน TOPTHAI Flagship store บนแพลตฟอร์มพันธมิตรในต่างประเทศ และจัดกิจกรรมรูปแบบ Mirror Mirror โดยในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จในการสร้างมูลค่าการสั่งซื้อรวมถึงกว่า 97,478 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จในตลาดจีน เช่น สร้างความร่วมมือกับ Alibaba โดยเลือกใช้ Platform “Tmall” เปิดเป็นร้านค้าภายใต้ชื่อ “TOPTHAI” ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำสินค้าขึ้นขายในร้านดังกล่าว เพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อในตลาดจีน 

นอกจากนี้ ด้านส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการค้าชายแดน (ด่านไทย-ลาว-เวียดนาม-จีน) กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกับทางการจีนเพื่อเปิดด่านโหยวอี้กวน ตั้งอยู่ที่เมืองผิงเสียงของจีนกับเมือง Langson ของเวียดนาม (เวียดนาม-จีน) และเจรจาเปิดด่านตงชิง ซึ่งเป็นด่านใหม่ที่เป็นชายแดนต่อกับเวียดนาม-ไทย สามารถข้ามแดนผ่านลาวไปเวียดนาม ผ่านกัมพูชาไปได้ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.2563 เพื่อช่วยให้การส่งออกไปจีนสะดวกยิ่งขึ้น

ด้านการเจรจาก็ให้เร่งรัดการเจรจาการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ   ซึ่งรูปแบบล่าสุดคือการจัดทำความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยกับรัฐ เมือง และมณฑลต่าง ๆของจีนที่มีศักยภาพ 

ล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ตั้งเป้าในการลงนามข้อตกลงนี้กับมณฑลไห่หนานภายในเดือนเม.ย.ปีนี้ ครอบคลุมความร่วมมือ 4 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริม SMEs การส่งเสริมนวัตกรรมและบริการสร้างสรรค์ เช่น ดิจิทัลคอนเทนต์ การอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมทางการค้า และการส่งเสริมการค้าในรูปแบบ e-commerce

สำหรับเมืองไห่หนานหรือไหหลำ เป็นมณฑลที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีน ให้ก้าวสู่การเป็นเขตการค้าเสรีระดับโลก โดยเริ่มจากการเป็นเขตทดลองการค้าเสรีไห่หนาน หรือ Hainan Pilot Free Trade Zone แห่งที่ 12 ของจีน ถือเป็นประวัติศาสตร์ทางการค้าของประเทศที่เรามีข้อตกลงที่เล็กกว่าเอฟทีเอซึ่งท่านเรียกว่า“มินิเอฟทีเอ”และความร่วมมือนี้ยังจะทำให้ไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การค้าของจีน"

“อย่างที่รองนายกฯจุรินทร์พูดเสนอว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาส และในช่วงเวลาวิกฤติเราจำเป็นที่จะต้องปรับแนวทางการดำเนินงานให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน”

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังได้ผลักดันข้อตกลงแบบนี้กับประเทศต่างๆ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรียมลงนามความร่วมมือกับรัฐเตลังคานาของอินเดีย  และ เมืองคยองกี ของเกาหลีใต้ เมืองโคฟุ ของญี่ปุ่น  เชื่อว่าปีนี้น่าจะจบได้ทั้งหมด และยังมีแผนเจรจาเพื่อจัดทำความร่วมมือกับรัฐอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจของอินเดีย ได้แก่ รัฐกรณาฎกะ มหาราษฏระ คุชราต เกรละ กลุ่มรัฐเจ็ดสาวน้อย และสิกขิม อีกด้วย