เร่งดึงลงทุน-กระจายวัคซีน ฟื้นเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อ

เร่งดึงลงทุน-กระจายวัคซีน ฟื้นเศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อ

ทุกยุทธศาสตร์ที่รัฐพยายามเร่งผลักดันพลิกฟื้นเศรษฐกิจในขณะนี้ หลังต้องเผชิญวิกฤติโควิด-19 มายาวนาน เป็นเรื่องที่ดี แต่เสียงเรียกร้องเรื่องการกระจายวัคซีนโควิดให้เร็วกว่านี้ และวัคซีนพาสปอร์ต นับเป็นภารกิจเร่งด่วนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ

ประเทศไทยยังคงไม่ละความพยายามในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ หลังต้องเผชิญวิกฤติโควิดที่ยังแพร่ระบาดอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะมีวัคซีนที่เชื่อว่าจะช่วยพลิกสถานการณ์ให้ดีขึ้นได้ หากยังมีเสียงเรียกร้องจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องการให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างรวดเร็วมากกว่านี้ เพราะยิ่งประเทศมีภูมิคุ้มกันเร็วมากเท่าไหร่ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการพลิกฟื้นต่างๆ จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ล่าสุด สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ชงแผนปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อชักจูงการลงทุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นจากวิกฤติโควิด และรองรับการท่องเที่ยว การลงทุน

โดยแผนที่จะเสนอรายละเอียดให้ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 หรือ ศบศ.ได้พิจารณา ส่วนแรกจะเน้นดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคท่องเที่ยวในกลุ่มที่มีกำลังใช้จ่ายมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่เกษียณอายุ มีรายได้จากเงินบำเหน็จ-บำนาญ มีผลสำรวจพบว่า ทั่วโลกมีคนกลุ่มนี้อยู่ราว 200 ล้านคน ซึ่งไทยจะชักชวนให้คนกลุ่มนี้เข้ามาใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุในไทยให้ได้ 1 ล้านคนในปีนี้ และคาดว่าจะมีเงินสะพัดเพิ่มอย่างน้อยปีละประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 10% ของจีดีพี

นอกจากนี้ยังพยายามที่จะดึงเม็ดเงินการลงทุนจาก 4 อุตสาหกรรมที่เชื่อว่าเป็น “ความหวัง” นั่นคือ 1.อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ตั้งเป้าว่าจะไปสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค 2.อุตสาหกรรมการแพทย์ เร่งต่อยอดให้ไทยเป็นฐานการผลิตยา และเครื่องมือทางการแพทย์ของภูมิภาค 3.อุตสาหกรรมสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไทยเป็นฐานที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ต้องชักจูงให้เกิดการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกจากบริษัทใหม่ๆ เร่งหารือกับนักลงทุนให้ได้ต่อเนื่อง และ 4.อุตสาหกรรมดิจิทัล ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ของภูมิภาค ที่จะส่งผลไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

เรามองว่าทุกมาตรการ ทุกยุทธศาสตร์ที่รัฐพยายามเร่งผลักดันเป็นเรื่องที่ดี และควรเป็นเช่นนั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดเสียงเรียกร้องเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศ วัคซีนที่ต้องกระจายให้ได้เร็วกว่านี้ ยังเป็นสุดยอดข้อกังวลของภาคเอกชน เพราะยิ่งช้าจะยิ่งฉุดรั้งแผนพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่เป็นภารกิจเร่งด่วนเช่นกัน “วัคซีนพาสปอร์ต” เป็นเรื่องสำคัญเพราะถือเป็นใบเบิกทางที่ทำให้การเดินทางทั่วโลกเป็นไปอย่างคล่องตัว ประเทศไทยจึงช้าไม่ได้ ต้องเร่งแผนสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศอย่างเร็วที่สุด ควบคู่ไปกับการเร่งพลิกฟื้นประเทศผ่านมาตรการต่างๆ ควบคู่กันไป ทุกภาคส่วนต้องมองไปยังจุดหมายร่วมกัน ดันประเทศไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ และรักษาความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจเอาไว้ให้ได้