อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (31 มี.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (31 มี.ค.64)