ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2040-2080 บาท/100ก.ก. ข้าวขาว 5% 1420-1440 บาท/100ก.ก.

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2040-2080 บาท/100ก.ก. ข้าวขาว 5% 1420-1440 บาท/100ก.ก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564

  •  ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

           ชนิดข้าว                                       บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                         2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                       -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                 2300-2450

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)            2250-2450

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                               1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                           1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                              2040-2080

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                          1260

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                        -

ข้าวขาว 5%                                            1420-1440

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                  1210-1300

ปลายข้าวขาวซีวัน                                        1120-1180

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                        9.40-9.50

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

161719033835