คมนาคมเตรียมมาตรการรับเดินทางหยุดสงกรานต์ เปิดฟรี 7 ทางด่วน นำร่องใช้ความเร็ว 120 กม.

คมนาคมเตรียมมาตรการรับเดินทางหยุดสงกรานต์ เปิดฟรี 7 ทางด่วน นำร่องใช้ความเร็ว 120 กม.

คมนาคมเตรียมมาตรการรองรับเดินทางสงกรานต์ เปิดฟรี 7 ทางด่วน ทดลองใช้มอเตอร์เวย์สายใหม่ ช่วงปากช่อง – สีคิ้ว พร้อมติดสปีดรถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม.ต่อชม.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า คมนาคมคาดการณ์ว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 – 16 เม.ย.2564 รวม 7 วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน

นอกจากนี้ ยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ได้มอบนโยบายเพิ่มเติมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือให้กลุ่มเดินทางใกล้ (ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวภายในรัศมี 200 - 300 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร)  เดินทางออกจากกรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 - วันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 2564 และเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 - วันศุกร์ที่ 16 เม.ย. 2564 ซึ่งการเหลื่อมเวลาใช้ทาง จะช่วยกระจายปริมาณจราจรบนถนนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล

นอกจากนี้ เตรียมเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีบางช่วงระยะทางของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เตรียมรับเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในเส้นทางช่วงปากช่อง - สีคิ้ว ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร เริ่มต้นจากถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) บริเวณกิโลเมตรที่ 65 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 24) สิ้นสุดถึงทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณ กม. 5+400 (M6 บริเวณพื้นที่ตอน 37) โดยรองรับทิศทางขาออกระหว่างวันที่ 9 - 13 เม.ย. 2564 และรองรับทิศทางขาเข้าระหว่างวันที่ 14 – 19 เม.ย.2564 เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ

อีกทั้ง ดำเนินการทดลองนำร่องให้รถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กม.ต่อชม. ตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด บนเส้นทางถนนสายเอเชีย (ทล. 32) ช่วงบริเวณหมวดทางหลวงบางปะอิน-ทางต่างระดับอ่างทอง
กม. ที่ 4+100 ถึง 50+000 มีระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ในวันที่ 1 เม.ย. 2564

รวมทั้ง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันให้บริการฟรีแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ประกอบด้วย

  • กรมทางหลวง (ทล.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 9 เม.ย. 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย. 2564 รวม 8 วัน
  • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่
    9 เม.ย. 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 16 เม.ย. 2564 รวม 8 วัน
  • ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉลิมรัชมงคล ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เม.ย. 2564 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 เม.ย. 2564 รวม 3 วัน
  • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้บริการที่จอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย. 2564 รวม 8 วัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถจอดรถฟรีได้ที่บริเวณลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C และที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถจอดรถฟรีได้ที่อาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2) จำนวน 150 คัน