'เลือกตั้งเทศบาล' กกต.สรุปยอดร้องเรียน 392 เรื่อง

'เลือกตั้งเทศบาล' กกต.สรุปยอดร้องเรียน 392 เรื่อง

กกต.สรุปยอดร้องเรียน "เลือกตั้งเทศบาล" 392 เรื่อง พบฐานความผิดหลอกลวง-ใช้อิทธิพลคุกคามมากที่สุด 130 เรื่อง

วันที่ 31 มี.. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่ข้อมูลเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาล ว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 28 มี..2564 เป็นวันเลือกตั้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า สำหรับเรื่องคัดค้านวันพุธที่ 31 มี..2564 มีสำนวนการเลือกตั้งเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 392 เรื่อง แบ่งเป็นดังนี้

1.การเลือกตั้งเทศบาลตำบล จำนวน 267 เรื่อง

2.การเลือกตั้งเทศบาลเมือง จำนวน 101 เรื่อง

3.การเลือกตั้งเทศบาลนคร จำนวน 24 เรื่อง

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเรื่องคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาลตามฐานความผิดมากที่สุด

1.ฐานความผิดหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจ ให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใดตามมาตรา 65 (5) จำนวน 130 เรื่อง

2.ฐานความผิดจัดทำให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด ตามมาตรา 65 (1) จำนวน 102 เรื่อง

3.ฐานความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคมมูลนิธิ วัดหรือศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด ตามมาตรา 65 (2) จำนวน 43 เรื่อง

161718292194