เกษตรฯปรับซอฟท์โลน 'ยาง' สกัดรายใหญ่ขอกู้หมื่นล้าน

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) เกษตรฯปรับซอฟท์โลน 'ยาง' สกัดรายใหญ่ขอกู้หมื่นล้าน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประยูร อินสกุล ระบุ คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้พิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาวงสินเชื่อตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท โดยจัดทำร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาวงเงินสินเชื่อตามโครงการเพื่อเป็นกรอบการพิจารณาให้สามารถช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินโครงการอย่างทั่วถึง