‘อนุพงษ์’ ไม่สน ฝ่ายค้านแนะยุบสภาฯ

‘อนุพงษ์’ ไม่สน ฝ่ายค้านแนะยุบสภาฯ

“อนุพงษ์” ไม่สน ฝ่ายค้านแนะยุบสภาฯ ยืนยัน รัฐบาลยังแก้ปัญหาได้

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวกรณีพรรคฝ่ายค้านเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา เนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาได้หลายเรื่อง และเสียงของรัฐบาลไม่เป็นเอกภาพ เห็นได้จากการลงมติสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ของกรรมาธิการเสียงข้างน้อย ว่า ตอนนี้มีสถานการณ์ที่ต้องช่วยกันเร่งแก้ปัญหาเช่น โควิด-19 ภัยแล้ง ผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีหลายเรื่องต้องแก้ไข ที่ต้องทำไปตามสถานการณ์ และตนประเมินว่ารัฐบาลยังดำเนินการได้ดี ส่วนเรื่องในสภาฯ ก็เป็นเรื่องของสภาฯ