ราชทัณฑ์ เร่งออกระเบียบกลางลดใช้ดุลพินิจผู้คุม-คาดบังคับใช้กลางเม.ย.

ราชทัณฑ์ เร่งออกระเบียบกลางลดใช้ดุลพินิจผู้คุม-คาดบังคับใช้กลางเม.ย.

ราชทัณฑ์ เร่งออกระเบียบกลางลดใช้ดุลพินิจผู้คุม น้อมรับคำสั่งศาล ตรวจโควิด-19 กลางดึกไม่เคารพสิทธิ ยันไม่ละเมิดกฎหมาย-ไม่ได้ข่มขู่ คุกคาม

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์
ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ แถลงกรณีที่นายอานนท์ นำภา ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอคุ้มครองความปลอดภัยชีวิตในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาว่า ผู้ร้องถูกข่มขู่ คุกคาม อันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายตามร้องหรือไม่ นั้น เมื่อวานนี้ (29 มีนาคม 2564) ศาลอาญาได้มีคำสั่ง ภายหลังจากที่ได้พิจารณาไต่สวน เอกสาร วัตถุพยาน รวมถึงการเปิดภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดบริเวณห้องขัง 

จึงเชื่อได้ว่าการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เป็นการดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และต้องการแยกการคุมขังยังสถานที่อื่น โดยมิได้มีความมุ่งหมายที่จะข่มขู่ คุกคาม หรือทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้ร้องกับพวก เพียงแต่การกระทำของเจ้าพนักงานเรือนจำ แม้จะไม่ได้ถึงขนาดเป็นการล่วงละเมิดต่อกฎหมาย แต่ก็ถือเป็นการกระทำโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม

"การดำเนินการตรวจร่างกายผู้ต้องขัง หรือย้ายสถานที่คุมขัง หรือการทำการใดๆ กรมราชทัณฑ์จึงต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม สมควร และเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตในฐานะผู้ต้องขัง"

 ทั้งนี้ศาลเห็นว่า การดำเนินการของเจ้าพนักงานเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันกระทบต่อสิทธิของผู้ร้องกับพวกเท่าที่ควร และเห็นควรให้เจ้าพนักงานเรือนจำที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวังเพื่อให้ผู้ร้องกับพวกได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง

 นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า ขณะนี้กรมราชทัณฑ์ อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการจัดทำ Standard Operating Procedures หรือ SOPs เพื่อเป็นระเบียบกลางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะรายละเอียดขั้นตอนพื้นฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงานให้น้อยลง และให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในเรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งทั่วประเทศ

อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนเอกสาร และคำสั่งที่เคยประกาศใช้ เพื่อจัดทำร่าง SOPs และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงกลางเดือนเมษายน 2564 นี้