กองทุนดีอีให้ทุน 3 พันล้านพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)กองทุนดีอีให้ทุน 3 พันล้านพัฒนาดิจิทัล 6 ด้าน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ระบุ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือบอร์ดกองทุนดีอี อนุมัติกรอบวงเงิน 3 พันล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการที่เข้าเกณฑ์ตามกรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุนประจำปี 2564 โดยกำหนดนโยบายการให้ทุนไว้ 6 ด้าน เช่น การศึกษากับคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล เกษตรเชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจิทัล