ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 37.1268 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0340 บาท/ยูโร)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 37.1268 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0340 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 มี.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 37.1268 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (26 มี.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 37.0928 บาท/ยูโร  (อ่อนค่า 0.0340 บาท/ยูโร)