ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.199 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.052 บาท/ดอลลาร์)

ธปท."อัตราแลกเปลี่ยน"กลาง 31.199 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.052 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (29 มี.ค. 64)อยู่ที่ระดับ 31.199 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (26 มี.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 31.147 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.052 บาท/ดอลลาร์)