'กกต.' ขีดเส้นจังหวัดส่งผลเลือกตั้งเทศบาลไม่เกิน 1 เม.ย.นี้

'กกต.' ขีดเส้นจังหวัดส่งผลเลือกตั้งเทศบาลไม่เกิน 1 เม.ย.นี้

"กกต." ขีดเส้นจังหวัดเร่งส่งข้อมูล เลือกตั้งเทศบาลไม่เกิน 1 เม.ย. พร้อมรับรองเป็นทางการ 27 เม.ย.

วันที่ 29 มี.. รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มี..ที่ผ่านมา ขณะนี้ กกต.กำลังรอการรวบรวมผลการรายงานการเลือกตั้งเทศบาลจากจังหวัดต่างๆ มายังกกต.กลาง โดยที่ทุกจังหวัดจะต้องส่งผลการเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 1 เม..นี้ 

รายงานข่าวระบุว่า ขณะที่การประกาศผลการเลือกตั้ง หากเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรม แกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน 30 วัน หรือวันที่ 27 เม.ส่วนกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่ว่าจะมีผู้ร้องหรือไม่ ทาง กกต.จะสืบสวนไต่สวนและสามารถสั่งการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน คือในวันที่ 27 ..2564 

161701997412