ข้าวขาว 5% 1450-1480 บ./100ก.ก., ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1450-1470 บ./100ก.ก.

ข้าวขาว 5% 1450-1480 บ./100ก.ก., ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1450-1470 บ./100ก.ก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564

  •           ข้าวมาตรฐานส่งออก  ราคาไม่รวมกระสอบ

           ชนิดข้าว                                       บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                          2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                       -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                 2300-2450

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)              2250-2450

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                              1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                          1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                              2000-2080

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                          1260

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                        -

ข้าวขาว 5%                                            1450-1480

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                   1240-1300

ปลายข้าวขาวซีวัน                                         1140-1180

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                        9.40-9.60

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

161701875271