'คมนาคม' เร่งสร้างไฮสปีดเทรนไทย - จีน ลงนาม 3 สัญญา กว่า 2.7 หมื่นล้านบาท

'คมนาคม' เร่งสร้างไฮสปีดเทรนไทย - จีน ลงนาม 3 สัญญา กว่า 2.7 หมื่นล้านบาท

“คมนาคม” ลงนามไฮสปีดไทย - จีน เพิ่ม 3 สัญญา รวมเม็ดเงิน 2.7 หมื่นล้านบาท ลุยสร้างแล้วเสร็จ 1,080 วัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานพิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) จำนวน 3 สัญญา ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และบริษัทคู่สัญญา

“วันนี้ เป็นโครงการที่สำคัญอย่างยิ่ง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจและเร่งรัดติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาโดยตลอด เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการเชื่อมไทยไปสู่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เรียกว่า Belt and Road

161700633825

อย่างไรก็ดี กระทรวงคมนาคมพยายามเร่งรัดโครงการให้เดินหน้าโดยเร็ว ล่าสุดได้ลงนามในสัญญาจ้างงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรมบุคลากร (สัญญา 2.3) ของโครงการฯ ไปเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ส่วนวันนี้เป็นการลงนามในสัญญาก่อสร้างเพิ่มเติม 3 สัญญา รวมวงเงินก่อสร้างทั้ง 3 สัญญา 27,527,350,469.37 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างแต่ละสัญญา 1,080 วัน ประกอบด้วย

สัญญาที่ 4-3 งานโยธาสำหรับช่วงนวนคร - บ้านโพ วงเงินก่อสร้าง 11,525,350,500 บาท งานโยธาสำหรับช่วงนวนคร - บ้านโพ ประกอบด้วย งานโครงสร้างทางรถไฟเป็นทางยกระดับ 23 กิโลเมตร งานก่อสร้างทางวิ่งเข้าศูนย์ซ่อมบำรุง งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายรางและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

161700598824

สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย วงเงินก่อสร้าง 6,573,000,000 บาท งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ประกอบด้วย ทางรถไฟระดับพื้นในศูนย์ซ่อมบำรุง งานอาคารภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรวมถนนต่อเชื่อม ได้แก่ อาคารระบบซ่อมบำรุงขบวนรถไฟ 19 อาคาร อาคารควบคุมระบบการจัดการเดินรถและฝึกอบรม 4 อาคาร  อาคารสำหรับระบบซ่อมบำรุงทาง 8 อาคาร งานก่อสร้างถนนงานระบบระบายน้ำและงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

สัญญาที่ 4-6 งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้ว - สระบุรี วงเงินก่อสร้าง 9,428,999,969.37 บาท งานโยธาสำหรับช่วงพระแก้ว - สระบุรี ประกอบด้วย งานโครงสร้างทางรถไฟ ระยะทางรวม 31.60 กิโลเมตร แบ่งเป็น คันทางระดับดิน 7.02 กิโลเมตร และทางยกระดับ 24.58 กิโลเมตร งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 7 แห่ง รวมทั้งงานรื้อย้ายสถานีเดิม งานปรับปรุงย้ายถนนเดิม งานก่อสร้าง สะพานข้ามทางรถไฟ งานระบบระบายน้ำ และงานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

161700600456

161700601683