Medical Hub เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมในสถานกักตัว รองรับเปิดประเทศ

Medical Hub เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมในสถานกักตัว รองรับเปิดประเทศ

คกก.Medical Hub เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมในสถานกักตัว รองรับเปิดประเทศ พร้อมเห็นชอบรูปแบบการท่องเที่ยว 3 พื้นที่ ภูเก็ต สมุย เชียงคาน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.64 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 

ดร.สาธิตกล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการปรับรูปแบบสถานกักกันผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และการผ่อนคลายกิจกรรมในสถานกักกันตามที่ ศบค.กำหนด เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ทั้งสถานกักกันทางเลือก (Alternative Quarantine) ที่ให้ผู้กักตัวใช้ห้องฟิตเนส ออกกำลังกายกลางแจ้ง ใช้สระว่ายน้ำ ปั่นจักรยานในพื้นที่ปิด และสถานกักกันในกิจการเพื่อสุขภาพที่ให้มีกิจกรรมในห้องจัดกิจกรรม ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก การประชุมทางธุรกิจ การจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ หรือประกวดนางงาม เป็นต้น 

โดยมอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำหลักเกณฑ์และข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานรองรับต่อไป รวมทั้งเห็นชอบหลักการรูปแบบการท่องเที่ยว Sand Box ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว 3 แห่ง ได้แก่

  • ภูเก็ต
  • เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
  • เชียงคาน จ.เลย

ภายใต้เงื่อนไขการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) จากการทำประชาพิจารณ์ นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จะต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว มีมาตรการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ มีระบบติดตามตัว และมีความพร้อมด้านสาธารณสุข