ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2250-2450 บ./100ก.ก.,ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2000-2080 บ./100ก.ก.

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64) 2250-2450 บ./100ก.ก.,ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2000-2080 บ./100ก.ก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564

  •            ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

          ชนิดข้าว                                          บาท/100 ก.ก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (62/63)                            2300-2400

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                          -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                   2300-2450

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)                 2250-2450

ปลายข้าวหอมมะลิ  (62/63)                                1260

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                              1300

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                                 2000-2080

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                               1260

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                           -

ข้าวขาว 5%                                              1470-1500

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                     1240-1300

ปลายข้าวขาวซีวัน                                         1140-1180

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                         9.40-9.60

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

161658606372